Tình Nguyện

Tình nguyện viên với IPPF

Nếu bạn đang tìm cách để đền đáp cho IPPF, hãy cân nhắc chia sẻ tài năng của bạn với tư cách là một tình nguyện viên. Đây là một cơ hội tuyệt vời cho bất cứ ai cảm thấy mạnh mẽ về việc giúp đỡ cộng đồng của chúng tôi, muốn nhận lại và muốn giúp phát triển IPPF.

IPPF đang tìm kiếm những người có thể giúp đỡ các công việc cụ thể hoặc có một số kỹ năng nhất định có lợi ích đáng kể cho cộng đồng của chúng tôi.

Liên hệ chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết.