Huấn luyện viên sức khỏe đồng đẳng

Hỗ trợ chỉ là một cú nhấp chuột!

Các Huấn luyện viên Y tế Đồng đẳng (PHC) của IPPF là những bệnh nhân pemphigus và pemphigoid, những người giúp đỡ hơn 1,000 bệnh nhân và người chăm sóc mỗi năm. Các CSSKBĐ được đào tạo đặc biệt này làm giảm sự lo lắng và không chắc chắn của bệnh nhân trong khi cung cấp kiến ​​thức điều trị và bệnh không thiên vị. Mục tiêu của chương trình PHC của chúng tôi là đảm bảo chúng tôi giúp mọi người cần hỗ trợ trong thời gian ngắn nhất có thể. Liên hệ với một huấn luyện viên ngay hôm nay!

Hỏi một huấn luyện viên

Có thể mất tới 72 giờ để một Huấn luyện viên sức khỏe ngang hàng trả lời. Điều này giúp họ có thời gian để nhận yêu cầu của bạn, xử lý, nghiên cứu các câu trả lời hay nhất và liên hệ lại với bạn. Cảm ơn vì sự kiên nhẫn của bạn.

Huấn luyện viên của chúng tôi


Tài Liệu

Danh sách kiểm tra bệnh nhân

Hướng dẫn bệnh nhân