Tag Archives: tổn thương thực quản

Các đặc điểm lâm sàng và dịch tễ học của pemphigus vulgaris (PV) được ghi chép lại nhưng vẫn còn ít báo cáo về sự liên quan thực quản của PV. Mặc dù trước đây được coi là hiếm nhưng các báo cáo gần đây cho thấy đến 87% bệnh nhân có PV có thể có các triệu chứng, hoặc các đặc điểm nội soi, của bệnh thực quản mà có thể đáp ứng kém với liệu pháp ức chế miễn dịch bằng corticosteroid thông thường.

Báo cáo này mô tả các đặc điểm lâm sàng và miễn dịch của một phụ nữ Châu Á 53 tuổi đã phát triển các triệu chứng và dấu hiệu của PV thực quản trong khi điều trị với azathioprine và giảm liều prednisolone. Sự liên quan thực quản xảy ra trong bệnh đường miệng ổn định.

Sự liên quan thực quản có thể xảy ra mà không có tổn thương đường miệng đáng kể và bằng chứng miễn dịch của PV. Điều này cho thấy các mục tiêu về miễn dịch đối với bệnh thực quản có thể khác với những vùng khác của da dạ dày và liệu pháp hệ thống đầu tiên thông thường có thể không có hiệu quả đối với tổn thương thực quản.

Toàn bộ bài báo có tại: http://www.ingentaconnect.com/content/ubpl/wlmj/2012/00000004/00000002/art00001