Tag Archives: nghiên cứu y học

Chữa pemphigoid chống p200 là bệnh hiếm gặp ở vùng dưới da có liên quan đến tự kháng thể chống lại một protein 200kDa, tương ứng với laminin γ1. Tuy nhiên, các bằng chứng trực tiếp về khả năng gây bệnh của những kháng thể này đã bị mất. Chúng tôi đã theo dõi một bệnh nhân với pemphigoid chống p200 trong năm năm. Trong giai đoạn này, cô trải qua tổng cộng ba lần tái phát khái. Định lượng nồng độ tự kháng thể của bệnh nhân đối với laminin γ1 bằng ELISA trong suốt quá trình điều trị bệnh, chúng tôi đã chứng minh được mối tương quan rõ ràng với hoạt động của bệnh, do đó cung cấp bằng chứng đầu tiên về vai trò gây bệnh của kháng thể đối với laminin γ1 trong pemphigoid chống p200. Phân tích sâu hơn bởi Western blotting cho thấy sự xuất hiện của tự kháng thể bổ sung đối với chuỗi α3 của laminin 332 1 ½ năm sau khi chẩn đoán, gợi ý sự truyền bá mô bào liên phân tử. Tuy nhiên, sự xuất hiện lâm sàng không thay đổi và màng nhầy vẫn không bị ảnh hưởng ở bất kỳ giai đoạn nào của bệnh.

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2133.2012.11076.x/abstract;jsessionid=2CC44AEBB9086AAB7009C30B7627506C.d02t01