Tag Archives: con dê

256px-Hausziege_04

Pemphigus và pemphigoid là các thực thể da liễu phổ biến ở động vật nuôi và có tính chất tự miễn tự nhiên giả định. Trong một hình thức này hay dạng khác, chúng đã được báo cáo trong chó, mèo, ngựa và dê. Mặc dù các bệnh này được coi là da dầy da, nhưng sự trình bày lâm sàng có thể khác với loét tá tràng, tẩy trắng da hoặc sinh sôi nẩy nở tùy theo điều kiện cá thể. Hiện tại, có bốn biến thể của pemphigus được nhận biết (vulgaris, vegetans, foliaceus, erythematosus) và hai loại pemphigoid (bullous, cicatricial) mặc dù pemphigoid mô học vẫn chưa được chứng minh rõ ràng ở động vật. Chẩn đoán dựa trên lịch sử, dấu hiệu lâm sàng, mô bệnh học và bệnh miễn dịch. Liệu pháp phải có tính ức chế miễn dịch để có hiệu quả và giảm nhẹ hơn là chữa bệnh.

Toàn bộ bài báo có sẵn ở đây: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1680036/