Tag Archives: Đau thắt ngực

Lý lịch. Pemphigus vulgaris (PV) và pemphigus foliaceus (PF) là các rối loạn tự miễn dịch vesicobullous với các kháng thể IgG có tác dụng chống lại desmoglein (Dsg) 1 và 3, dẫn đến acantholysis nội nhãn.

Mục đích. Để mô tả đặc điểm lâm sàng và miễn dịch của bệnh nhân PF hoặc PV với sự tham gia rốn.

Phương pháp. Tổng cộng, 10 bệnh nhân (7 phụ nữ, 3 nam giới; độ tuổi 24-70 năm, thời gian bệnh 3-16 năm) được chẩn đoán với một trong hai PV (n = 5) hoặc PF nhầy (n = 5) được đánh giá theo các đặc điểm lâm sàng, mô bệnh học và kết quả miễn dịch.

Các kết quả. Ban đỏ, xói mòn, lớp vỏ và tổn thương da thực vật là những đặc điểm lâm sàng chính của vùng rốn. DIF của vùng rốn đã cho kết quả tích cực đối với các tế bào biểu mô IgG và C3 nội bào ở tám bệnh nhân và chỉ dùng IgG ở hai bệnh nhân khác. Sự miễn dịch huỳnh quang gián tiếp với liên hợp IgG cho thấy mô hình pemphigus điển hình là dương tính ở tất cả các bệnh nhân 10, với các hiệu giá thay đổi từ 1: 160 đến 1: 2560. ELISA với recsginant Dsg1 cho điểm số của 24-266 trong PF và 0-270 trong PV. Khả năng phản ứng với recsginant Dsg3 dương tính ở cả 5 bệnh nhân có PV (ELISA 22-98) và âm tính ở tất cả các huyết thanh PF.

Kết luận. Tất cả bệnh nhân 10 với pemphigus có bài thuyết trình rốn đều có các đặc điểm lâm sàng và miễn dịch học của PF hoặc PV. Bản trình bày đặc biệt này, chưa hoàn toàn được làm sáng tỏ, hiếm khi được báo cáo trong tài liệu. Một lời giải thích có thể cho bài thuyết trình độc đáo này có thể là sự hiện diện của một trong hai epitopes mới lạ hoặc liên kết với mô phôi hoặc sẹo nằm trong vùng rốn.

Toàn bộ bài báo có tại: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1365-2230.2012.04468.x/abstract