Tag Archives: Khoa học

Mặc dù nhiễm trùng da do vi khuẩn là một trong những bệnh da liễu phổ biến nhất ở chó, nhưng một số trường hợp lại có những thách thức chẩn đoán thậm chí đối với các bác sĩ lâm sàng có kinh nghiệm. Bài báo này trình bày một số biểu hiện bất thường của da liễu mỡ, bao gồm bệnh chàm gây sưng phồng, da liễu lan tràn bề mặt, da mùn da lợn, và bệnh mao mạch sau rụng trứng. Các điều kiện mô phỏng da liễu, bao gồm viêm tế bào thần kinh vị thành niên, viêm tiểu da lymphocytic-plasmacytic đáp ứng miễn dịch, và pemphigus foliaceus cũng được mô tả. Các kỹ thuật chẩn đoán được sử dụng để chẩn đoán và mô tả đặc trưng của sơn mủ cũng được thảo luận.

Toàn bộ bài báo có tại: http://www.vetsmall.theclinics.com/article/PIIS019556161200143X/abstract?rss=yes