Tag Archives: chăm sóc sức khoẻ cải huấn

Có kinh nghiệm làm việc tại Phòng Khám Da liễu của Bộ Tư pháp Hình sự bang Texas

Trong bài viết này, các tác giả xem xét các điều kiện da thấy trong phòng khám giới thiệu da liễu cho các tù nhân thuộc hệ thống Bộ Tư pháp hình sự Texas tại Đại học Y khoa của Đại học Texas. Tìm kiếm cơ sở dữ liệu về các chuyến thăm da liễu trong một khoảng thời gian 34 đã mang lại cho 3,326 những người gặp ngoại trú dành cho người lớn để phân tích. Bệnh vảy nến, ung thư da và các bệnh về tóc là những chẩn đoán thường gặp nhất. Thuốc nhuộm là bệnh phổ biến nhất, keloids khối u lành tính nhất, và pemphigus bệnh tự miễn dịch phổ biến nhất.

Toàn bộ bài báo có tại: http://jcx.sagepub.com/content/18/4/302.abstract?rss=1