Tag Archives: chống viêm

Bởi Rebecca Berman, Janet Segall và Jean-Claude Bystryn, MD của Tổ chức National Pemphigus Foundation và Bộ da của Ronald O. Perelman, Trường Y New York, New York, NY. Tháng 2 17, 1999

Như nhiều bạn đã biết, gần đây chúng tôi đã tiến hành khảo sát người có pemphigus để tìm hiểu 1) phương pháp điều trị nào được sử dụng phổ biến nhất, 2) có vẻ hiệu quả nhất, và 3) thường gặp nhất với các phản ứng phụ. Cuộc khảo sát được tiến hành bằng một bảng câu hỏi kèm theo trong bản tin Fall 1998 của tờ thông tin về Quỹ Pemphigus toàn quốc, hàng quý. Bảng câu hỏi cũng được gửi tới tất cả các cá nhân trả lời một thông báo trên trang web của NPF. Đã nhận được tổng số phản hồi 110. Con số này là ấn tượng, có tính đến sự hiếm có của pemphigus. Chúng tôi cảm ơn tất cả những người tham gia vì sự hợp tác của họ.