Tag Archives: adalimumab

TÓM TACTT Nghiên cứu mô tả trường hợp bệnh nhân có chẩn đoán lâm sàng và mô bệnh học của pemphigus vulgaris kèm theo các phản ứng phụ nghiêm trọng của liệu pháp ức chế miễn dịch phối hợp, người đã được điều trị với adalimumab. Pemphigus vulgaris là một bệnh phồng mãn tính của da và màng nhầy. Trước khi dùng corticosteroid, tỷ lệ tử vong cao. Corticosteroid hiện đang được sử dụng như liệu pháp đầu tiên. Để giảm liều corticosteroid, các liệu pháp phối hợp với các thuốc ức chế miễn dịch tiết kiệm corticosteroid được sử dụng. Liệu pháp này mang lại một số biến chứng do các tác dụng phụ của nó. Để đạt được một sự thuyên giảm của bệnh bằng cách điều trị bệnh nhân của chúng tôi với kết hợp ức chế miễn dịch, chúng tôi quản lý adalimumab và đạt được một rất ...

từ MedWorm: Pemphigus http://www.medworm.com/index.