Một trang web tin tức về IPPF

pempress-logo-final-pp-only200

Mục

Vỡ lòng


Thêm nền tảng. . .

Hỗ trợ & Giáo dục


Hỗ trợ & Giáo dục khác . .

Công ty


Nhận thức nhiều hơn. . .

Vận động


  • Ủng hộ Nghiên cứu Nha khoa

    IPPF đã rất vui lòng phỏng vấn Lindsey Horan, Trợ lý Giám đốc các Vấn đề Chính phủ của AADR về Ngày Vận động 2018 của họ và các vấn đề lập pháp quan trọng.

  • Ngày Nghỉ tại Quận

    Trong bốn năm qua, tôi đã tham gia các bệnh nhân IPPF và những người khác trong cộng đồng bệnh hiếm gặp trên khắp đất nước trong việc vận động cho các thành viên của Quốc hội tại quận của tôi. IPPF đang tham gia lực lượng một lần nữa trong năm nay với những Người ủng hộ Lập pháp Rare Disease (RDLA) cho các Ngày Nghỉ của Quận trong tháng Tám, 7 đến Tháng Chín 2017, 6.

  • Ngày bệnh hiếm hoi 2017

    Ngày Bệnh hiếm hoi là ngày thống nhất cho chúng ta bệnh nhân mắc bệnh hiếm. Tôi không thể nói cho bạn, nhưng tôi cảm thấy rất cô đơn và cô lập khi tôi phát hiện ra tôi có pemphigus vulgaris. Sau đó tôi tìm thấy cộng đồng trong IPPF. Thật an ủi khi biết có những người khác đã ra đi ...

Thêm vận động. . .