Bệnh nhân 2019 IPPF
Hội nghị giáo dục
Thuyết trình

Thứ bảy, tháng mười 12


Chủ Nhật Tháng Mười 13

Khối xưởng #1

  1. Chăm sóc vết thương - David Margolis, MD, Tiến sĩ, UPenn, Philadelphia, PA
  2. Pemphigoid mắt - Kristin Hammersmith, MD, Bệnh viện mắt Wills, Philadelphia, PA

Khối xưởng #2

  1. Điều trị tại chỗ cho bệnh phồng rộp miệng - Eric Stoopler, DMD, UPenn, Philadelphia, PA
  2. Quản lý căng thẳng - Mei Ling Moore, IPPF Huấn luyện viên sức khỏe Peer, Santa Monica, CA
  3. Vận động để thu hút những người ra quyết định - Marc Yale, Giám đốc điều hành của IPPF, Ventura, CA

Khối xưởng #3

  1. Chẩn đoán và sinh thiết miệng trong các bệnh nhiễm trùng tự miễn - Takako Tanaka, DDS, UPenn, Philadelphia, PA

Cảm ơn các nhà tài trợ của chúng tôi:

Cấp sáng lập

Principia Biopharma

Cấp tổng thống

Genentech

Cấp độ độc lập

ARGENX_LOGO_RGB

Cấp lục địa

Cấp tự do

Cấp bạc hà

Nhà tài trợ sự kiện