Không có bệnh nào là quá hiếm để chữa bệnh.

IPPF hỗ trợ nhiều tổ chức khác dọc theo hành trình của họ để có được luật pháp thuận lợi. Mặc dù chúng ta có thể không liên quan trực tiếp đến nguyên nhân của nó, nhưng nền tảng của mục tiêu của họ cũng giống như chúng ta: cải thiện chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân của họ.

Vì vậy, nhiều tổ chức hỗ trợ chúng tôi, và chúng tôi hỗ trợ họ. Điều này đặt tên của mỗi tổ chức trước hàng trăm nhân viên, trợ lý và lãnh đạo ủy ban. Trong những năm gần đây, IPPF đã trở nên tích cực hơn trong việc điều trị đang phát triển và ai là nhà điều tra chính. Trong một số trường hợp, IPPF được tư vấn với cả hai giao thức khoa học và con người. *

* Tất nhiên chúng tôi yêu cầu các cố vấn y tế của chúng tôi để trả lời những câu hỏi khó khăn.

508-IMG_0683